Інформація про заклад

/Files/images/DSC06114.JPG

Заклад дошкільної освіти має типовий проект і розрахований на 12 груп (220 вихованців).

У цьому навчальному році у дошкільному закладі функціонує 11 вікових груп : 2 групи для дітей раннього віку; 3 групи 4-го року життя; 3 групи 5-го року життя; 3 групи 6-го року життя.
Дошкільний заклад працює: за 9-ти годинним режимом - 10 груп; 10,5 годинним режимом - 1 група.
Поряд з групами загального розвитку функціонують 6 спеціалізованих груп для дітей з вадами мовлення.

У дошкільному закладі працюють 60 осіб, з них - 30 педагогічні працівники.

Дошкільний закладу № 458 є постійною базою для організації та проведення:

 • педагогічної практики студентів Харківського Національного педагогічного університету ім. Г.С.Сковороди та Харківського гуманітарно – педагогічного інституту;
 • слухачів курсів підвищення кваліфікації при КВНЗ «ХАНО»;
 • обласних семінарів для вчителів-логопедів;
 • методичних об’єднань для різних категорій педагогічних працівників міста, району, області.

Вихованці ЗДО є постійними учасниками і неодноразово нагороджувались дипломами та грамотами за участь у різного рівня конкурсах та змаганнях (сучасного танцю, образотворчого мистецтва, з легкоатлетичних видах спорту тощо).

Головна мета діяльності дитячого садка – виховати дитину здорову; виховати дитину щасливу; виховати дитину розумну.

Постійне збільшення кількості дітей з відхиленнями в розвитку мовлення висуває діагностико-корекційний і профілактичний напрями діяльності корекційних закладів у ряд найбільш значущих і пріоритетних.
Найчисельнішу групу – до 60 % дітей дошкільного віку – сьогодні становлять діти з відхиленням у мовленнєвому розвитку. Своєчасне оволодіння мовленням – основа розумового розвитку дитини, запорука повноцінного її спілкування з дітьми. Різні відхилення мовленнєвого розвитку негативно позначаються на сприйманні мовлення, висловлюванні думок, оволодінні знаннями та формуванні особистості дитини.
Для розв’язання цих проблем у ЗДО № 458 створена система взаємодії і координації корекційної роботи з чітким розподілом функцій між усіма учасниками корекційно-педагогічної роботи і залученням до роботи кожного педагога і спеціаліста. Для подолання мовленнєвих порушень корекційна робота будується комплексно в тісній співпраці фахівців – лікаря-педіатра, медичної сестри, вчителів-логопедів, практичного психолога, вихователів, музичних керівників, які обізнані з вимогами спеціального режиму в нашому дошкільному закладі й дотримуються їх.

Учителі-логопеди:

 • визначають складність та вираженість мовленнєвих порушень;
 • складають разом з колегами інтегрований, календарно-тематичний план;
 • здійснюють постановку діафрагментарного дихання, корекцію дефектних звуків, їх автоматизацію, диференціацію, уведення в самостійне мовлення;
 • сприяють практичному володінню дітьми навичками словотворення та словозміни, що допомагає особистісному росту дитини, формуванню
 • впевненої поведінки, почуття гідності, адаптації в суспільстві однолітків і дорослих, а надалі – успішному навчанню в школі;
 • надають консультативну допомогу батькам.

Вихователі:

 • закріплюють набуті знання;
 • відпрацьовують уміння до автоматизації навичок;
 • поповнюють, уточнюють та активізують словниковий запас дітей у процесі всіх режимних моментів;
 • проводять індивідуальні заняття за завданням учителя-логопеда в другу половину дня;
 • проводять щоденні заняття, в яких широко використовуються нетрадиційні засоби, а саме – ароматерапію, музикотерапію, елементи танцювально-рухової терапії, терапію піском, артотерапію тощо.

Практичний психолог:

постійно здійснює психодіагностичну, просвітницьку, консультативну, корекційно-відновлювальну та розвивальну роботу з дітьми, батьками, педагогами.

Музичний керівник на логоритмічних заняттях удосконалює:

 • загальну та дрібну моторику (координація руху, ручний праксис, артикуляційна мускулатура);
 • виразність міміки;
 • пластику рухів;
 • просодичний аспект мовлення (темп, тембр, виразність, сила голосу);
 • формує мовленнєве дихання;
 • виконує вокально-голосові вправи.

Отже, під час повсякденної роботи з навчання дітей логопедичних груп виконуються не лише професійні функції, а також здійснюються інтегровані зв’язки, тісний контакт із спеціалістами інших напрямів. А разом ми не лише будуємо єдиний навчальний процес, а допомагаємо один одному розкрити індивідуальні особливості кожного малюка.

Кiлькiсть переглядiв: 547